۷۵۰۰ متر زمین در ‌جاده آنکارا به اسکی شهیر

برای فروش 637,500lir turkey 85 - زمین
7500 چاپ
۷۵۰۰ متر زمین در ‌جاده آنکارا به اسکی شهیر که زمینهای این منطقه که در غرب آنکارا واقع شده همیشه از مناطق دیگر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و پیشرفت سریعتری  داشته است

یادداشت